VVE bij Uk&Ko

Visie

Bij (VVE) peuteropvang Uk&Ko Ede zetten we VVE in om kinderen een extra steuntje in de rug te geven vóór hun start op het basisonderwijs. Met behulp van VVE bieden wij kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Op deze manier beogen wij achterstanden op de langere termijn te verminderen. Met het VVE programma ‘Bas in de klas’ sluiten wij aan op het individu en het groepsproces en zorgen wij voor aanbod op maat. Dat wil zeggen dat wij kinderen uitdagen en ondersteunen waar nodig en mogelijk.

Om te zorgen voor een soepele overgang naar de basisschool, zorgen wij voor een warme overdracht voor al onze VVE kinderen. Op deze manier zijn de leerkrachten van het basisonderwijs op de hoogte van de ontwikkeling van het kind en kunnen zij hierop inspelen.

Hoe ziet dat er dan uit?

Onze visie vertalen we in de praktijk met behulp van het programma ‘Bas in de Klas’. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold in dit programma en hebben allen een VVE certificaat en taaleis behaald.

Het programma is ontwikkelt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het programma kan dus ook op de basisschool gebruikt worden. Binnen het programma is specifieke aandacht voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling, Nederlands als tweede taal hebben of kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand. Binnen het programma licht de nadruk vooral op de taalontwikkeling, omdat dit van groot belang is voor kinderen. Het programma is gekoppeld aan Bas-prentenboeken, zoals ‘ik ben Bas’, ‘Bas past op Opa’ en ‘Welterusten Bas’. In totaal beschikken wij over negen thema’s. Ieder thema duurt vier tot zes weken.

Per thema zijn er doelen voor taal, motoriek, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling uitgewerkt. Met name de doelen voor taal en rekenen dienen als uitgangspunt bij de uitvoering van het programma. Bij taal kun je denken aan woordenschat en interactie met de omgeving. Bij rekenen kun je denken aan tellen en vergelijken. Per doel is uitgewerkt wat je van een kind van een bepaalde leeftijd zou mogen verwachten. Daarnaast zijn er tussendoelen opgesteld. Deze gebruiken wij om met kinderen naar het einddoel toe te werken.

Op de peutergroepen stimuleren wij kinderen op alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel. Deze stimulering gebeurd spelenderwijs. De activiteiten die wij doen sluiten zoveel mogelijk aan op het thema. Het thema is ook duidelijk zichtbaar in de ruimte. Tijdens de thema’s komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Wij werken met een themaplanning waardoor wij bewust aanbod creëren voor onze kinderen. Daarbij is ook ruimte voor spontane activiteiten, zodat we kunnen aansluiten op de interesses van de kinderen. Als in de themaplanning een activiteit benoemd staat, maar de kinderen interesse hebben in andere activiteiten, besteden we daar aandacht aan. 

Een belangrijk doel is de taal- en spreekvaardigheden van kinderen verbeteren. Onze pm’ers doen dit op verschillende manieren. Zo worden boekjes die worden voorgelezen eerst gelezen met de kinderen die extra aandacht nodig hebben op taalgebied. Vervolgens wordt het boekje in de kring herhaald. Daarnaast is in de ruimte een verteltafel aanwezig met materialen waarmee de kinderen het boekje kunnen naspelen. Ook zijn er woordkaarten in de ruimte, met daarop foto’s en woorden die bij het thema centraal staan. Deze woordkaarten kunnen met de VVE kinderen worden doorgesproken. Door het aanbod en de inrichting af te stemmen rondom een thema, leeft het thema binnen de groep en horen, zien en ervaren kinderen op verschillende manieren het thema.

Inrichting van de ruimte en materialen

De lokalen van de peutergroepen van peuteropvang ´t Riet zijn ingericht met hoeken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, zoals bijvoorbeeld een huishoek en een bouwhoek. Hier kunnen kinderen koken, bakken, schoonmaken en bouwen met diverse bouwmaterialen. Er zijn verschillende tafels met stoelen waar kinderen met werkjes aan de slag kunnen. 

Met onze huishoek proberen we een zo echt mogelijke situatie te creëren voor de kinderen. Op die manier sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Om fantasie- en samenspel te stimuleren hebben wij poppen, servies, poppenkleertjes, een wandelwagen, een bedje en diverse keukenmaterialen. Ook de autohoek nodigt uit tot samenspel en fantasiespel met verschillende auto’s. Wanneer het thema veranderd, passen wij de materialen in de hoek aan, door middel van bijvoorbeeld verkleedkleren.

Aan de lage tafels is er ruimte voor creatieve activiteiten, zoals kleuren met potloden en stiften, knippen, verven en prikken. Deze activiteiten begeleiden wij altijd. Ook beschikken wij over klei en magnetisch zand. Ook dit zijn open materialen, waardoor de fantasie van de kinderen de vrije loop kan.

Met behulp van diverse activiteiten en materialen stimuleren wij de rekenontwikkeling van de kinderen. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld kralen die de kinderen kunnen sorteren. Daarnaast doen we diverse activiteiten in de kring zoals: verschillende soorten gereedschap bij elkaar zoeken en fruit op kleur sorteren. Ook beschikken wij over puzzels in diverse moeilijkheidsgraden, zoals bijvoorbeeld puzzels van 6 stukjes en puzzels van 32 stukjes. Op die manier kunnen we aansluiten bij wat het kind al kan, en het kind uitdaging aanbieden waar mogelijk.

Thema's

Het thema wordt aangekondigd middels een nieuwsbrief.  

De pedagogisch medewerkers ondernemen diverse activiteiten gericht op het  thema, puzzels, spelletjes, boeken en liedjes, maar ook het speelgoed wat er aangeboden wordt, het past allemaal in het thema.

Onze visie vertalen we in de praktijk met behulp van het programma ‘Bas in de klas’. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold in dit programma en hebben allen een VVE certificaat en taaleis behaald.

Het programma is ontwikkelt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het programma kan dus ook op de basisschool gebruikt worden. Binnen het programma is specifieke aandacht voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling, Nederlands als tweede taal hebben of kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand. Binnen het programma ligt de nadruk vooral op de taalontwikkeling, omdat dit van groot belang is voor kinderen. Het programma is gekoppeld aan Bas-prentenboeken, zoals ‘ik ben Bas’, ‘Bas past op Opa’ en ‘Welterusten Bas’. In totaal beschikken wij over negen thema’s. Ieder thema duurt vier tot zes weken.

Per thema zijn er doelen voor taal, motoriek, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling uitgewerkt. Met name de doelen voor taal en rekenen dienen als uitgangspunt bij de uitvoering van het programma. Bij taal kun je denken aan woordenschat en interactie met de omgeving. Bij rekenen kun je denken aan tellen en vergelijken. Per doel is uitgewerkt wat je van een kind van een bepaalde leeftijd zou mogen verwachten. Daarnaast zijn er tussendoelen opgesteld. Deze gebruiken wij om met kinderen naar het einddoel toe te werken. Met behulp van de uitgewerkte doelen kijken wij waar kinderen staan, waar ze nog extra ondersteuning bij nodig hebben en waar uitdaging nodig is. Dit werken we uit in een groepsplan.

Met de thema’s richten wij ons op de echte wereld. Op deze manier sluiten wij aan bij de belevingswereld van het kind. Doordat het kind zaken herkent vanuit thuis en zijn omgeving, leert het contexten te combineren en verbanden te leggen. Met behulp van activiteiten geven we het thema vorm. Bij het thema ‘Ik ben Bas’ leren kinderen bijvoorbeeld over zichzelf aankleden en hun lichaamsdelen. Met behulp van een versje oefenen we in de kring met het aanwijzen van onze lichaamsdelen. Bij het thema ‘Op de Boerderij’ oefenen we met de kinderen de geluiden van verschillende boerderijdieren.

 

Dagelijkse activiteiten op de (VVE) peutergroepen op 't Riet

08.30-08.45

Kinderen worden gebracht door hun ouders/opvoeders. We zwaaien met de kinderen die daar behoefte aan hebben bij de deur

09/00-09/15

Vrij spel

09.15-09.30

Start van de dag in de kring met goedemorgen lied. We bespreken de (knutsel)activiteit van de dag, lezen een boekje en bespreken de woordkaarten.

09.30-10.00

We eten fruit met de kinderen, drinken sap en zingen liedjes

10.00-11.00

Vrij spel en (knutsel)activiteit

11.00-11.30

Verschoonmoment en samen opruimen

11.30-12.15

Lunchmoment met de kinderen

12.15-12.30

Buiten spelen (of bij slecht weer binnen, op de gang). Kinderen die alleen de ochtend komen worden opgehaald.

12.45-14.30

Kinderen gaan naar bed of rusten uit

Tussen 12.30 en 13.30 houden de pedagogisch medewerkers om en om 30 minuten pauze

13.30-13.45

Kinderen die alleen de middag komen worden gebracht door hun ouders/opvoeders. We zwaaien met de kinderen die daar behoefte aan hebben bij de deur

14.30-15.00

Kinderen komen uit bed, worden aangekleed en verschoond

15.00-15.30

Start van de kring met goedemiddag lied. We bespreken de (knutsel)activiteit van de middag, lezen een boekje en bespreken de woordkaarten. Fruit en groente eten, yoghurt of een smoothie drinken.

15.30-16.30

Vrij spel/buiten spelen/georganiseerde activiteit

16.30-17.00

Snackmoment. Samen nog even heerlijk genieten van een cracker. Hierna mogen de kinderen nog vrij spelen.

17.15-17.30

Kinderen worden opgehaald en er is tijd voor een mondelinge overdracht met de pedagogisch medewerkers

  

 

"Bij Uk & Ko krijgen we de mogelijkheid om te groeien en worden we uitgedaagd om met frisse ideeën te komen!"
Mariëlle (pedagogisch medewerker)
"Uk & Ko biedt rust en regelmaat."
Renske (pedagogisch medewerker)
"Jullie creëren echt een familiegevoel en dat waardeer ik enorm"
Stefan (vader)
"Speels, liefdevol en vakkundig!"
Marloes (moeder)
"Vanaf de kennismaking met Uk & Ko zijn we erg tevreden!"
Gerdien (moeder)
"Jullie blijven echt ''het'' verschil maken in de kinderopvang"
Jaap en Chantal (ouders)
"Onze zoon heeft het enorm naar zijn zin en wordt, ondanks dat hij bijna vier jaar is, voldoende uitgedaagd met peuter plus activiteiten."
Daniela (moeder)
"Ik heb het filmpje op Facebook wel 30 keer bekeken in mijn pauze."
Tineke (oma)
"We zijn erg tevreden over de communicatie en verbazen ons over de vele leuke en leerzame activiteiten die ondernomen worden met de ukken."
Gerdien (moeder)
"Ze leren zoveel bij Uk & Ko!"
Eer (moeder)
"De thema's zijn leuk en passen bij de belevingswereld van jonge kinderen."
Lelani (moeder)
"Bedankt dat jullie al deze leuke activiteiten met onze kinderen ondernemen en een groot compliment voor jullie team"
Henk en Yvonne (ouders)
"Ik ben er trots op ergens te werken waar de visie tot in de puntjes is doordacht"
Yvonne (Pedagogisch Medewerkster)
"Een vast team, goed verzorgde huisvesting en een huiselijke sfeer: Uk & Ko voelt als een tweede thuis."
Ingrid (moeder)
"Een organisatie met het hart op de juiste plek."
Saïda (pedagogisch medewerker)
"Wij zijn dik tevreden, maar nog belangrijker: onze kinderen vinden het geweldig!"
Lelani (moeder)
"Betrouwbaar, stabiel en zeer ondernemend met leuke activiteiten. Precies wat wij belangrijk vinden!"
Susanne (lid oudercommissie)
"Mijn dochter gaat elke keer met veel plezier naar Uk & Ko."
Mirjam (moeder)
"Leuke plek om te spelen, te leren en te ontdekken! Erg goede sfeer. Onze zoon heeft een leuke, leerzame tijd bij Uk gehad."
Marga (moeder)
"Elke maand zijn we weer verrast over alles wat er voor de kinderen op de agenda staat. "
Eer (moeder)
"Wij vinden plezier belangrijk. Immers: bij plezier staan de hersenen open voor ontwikkeling."
Sandrijn (oud-directrice)
"We waarderen het enorm dat de leidsters op een rustige, lieve en enthousiaste manier met alle kinderen omgaan."
Gerdien (moeder)
"Ik laat mijn baby met een gerust hart bij jullie achter"
Renate (moeder)
"Het belang van de kinderen staat voorop. Zij bepalen zelf hoe zij de wereld willen ontdekken."
Linda (moeder)
"Ik ben iedere keer weer verbaast hoeveel rust er bij jullie heerst."
Patrick (vader)
"Absolute dikke aanrader voor alle ukken: baby's, dreumesen en peuters!"
Jeroen (vader)
"Mijn kleindochter ontwikkelt zich met grote sprongen omdat jullie haar, spelenderwijs, zoveel bieden."
Tineke (oma)
"Jullie flexibiliteit qua ruildagen of extra opvang siert jullie."
Renate (moeder)
"Klein en groot vinden het fijn om een uk te zijn! "
Barbara (pedagogisch medewerker)
"Ik snap niet dat mensen kinderopvang zo duur vinden. ik betaal netto € 140,00 per maand voor twee kinderen voor anderhalve dag per week"
Mariska (moeder)
"Mijn dochter heeft bij jullie paprika en tomaat leren eten!"
Eva (moeder)
"Lieve, zorgzame verzorgsters. Altijd vrolijk! Ik ben erg blij dat mijn kleinkinderen hier naar toe gaan. Complimenten!"
Reina (oma)
"Ons kereltje heeft een bijzonder plekje gekregen bij Uk & Ko en is dol op zijn leidsters."
Gerdien (moeder)
"Ik zag er tegen op om mijn baby weg te brengen. De lieve leidsters van Uk & Ko wisten me echter gerust te stellen. Nu ga ik weer heerlijk aan het werk."
Inge (moeder)